Masz jakieś pytanie ?

Pisz śmiało ! Lub dzwoń pod 17 227 63 70 pon-pt 8:00 do 15:00

wyślij do nas maila
Regulamin

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego
www.timeforf.pl


I. INFORMACJE OGÓLNE
 

1.Informacje o Sprzedawcy:
Prowadzący działalność gospodarczą pod firmą slawex 781 Korczak Sławomir Chorzelów 781 39-331 Chorzelów NIP:8172161785 REGON: 180699500 tel:17 227 63 70  e-mail: shop@timeforf.pl  zwany dalej sklepem. 

2.Sklep internetowy www.timeforf.pl prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową za pomocą sieci Internet.
3.Złożenie zamówienia oraz rejestracja są jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
4.Informacje zawarte na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią one zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
5.Ceny produktów widoczne na stronach www.timeforf.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które podane są oddzielnie na stronie.
6. Wszelkie oferowane produkty są nowe i nie posiadają wad fizycznych.
7.Potwierdzeniem zawarcia umowy zawartej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym jest dowód zakupu dostarczany przez Sprzedającego: paragon/faktura VAT. Konieczne do wystawienia faktury VAT jest poprawne wypełnienie formularza przez Kupującego, wszystkimi wymaganymi danymi.
8.Mogą wystąpić różnice między wymiarami odzieży podanymi na stronie a fizycznymi wymiarami, jednak nie będą przekraczać one 3cm. 


II. ZAMÓWIENIA

1. Złożenie zamówienia możliwe jest za pośrednictwem elektronicznego formularza udostępnionego na stronie Sklepu. Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych/prawdziwych danych osobowych.
2. Warunkiem koniecznym do dokonania zakupu w sklepie internetowym www.timeforf.pl jest podanie danych teleadresowych (imię, nazwisko, adres, nr telefonu oraz e-mail). 
3. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówienia w przypadkach budzących uzasadnione obawy co do wypełnienia przez Klienta Formularza Zamówienia w porozumieniu z Klientem, a w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu - do odstąpienia od realizacji Zamówienia.
4.Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest fizycznie dostępny w magazynie Sklepu. W przypadku wyboru opcji zapłaty – „Przedpłata” - warunkiem realizacji Zamówienia jest całkowita zapłata wartości Zamówienia. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient w terminie 14 dni od złożenia zamówienia zostanie poinformowany o stanie realizacji Zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, odstąpienie od Zamówienia). Brak podjęcia przez Klienta decyzji w ciągu 10 dni roboczych od dnia przekazania mu informacji, uprawnia Właściciela Sklepu do odstąpienia od umowy i zwrotu kwot wpłaconych przez Klienta, przed upływem 30 dni od dnia przekazania złożenia Zamówienia przez Klienta. Średni czas realizacji zamówienia wynosi ok. 3 dni robocze, lecz może on ulec nieznacznemu wydłużeniu.
5. Zamówiony towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia jako adres dostawy.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami (w tym pomyłkami) popełnionymi przez składającego Zamówienie w Formularzu Zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego Zamówienia ponosi Klient.
6.Obowiązkiem Klienta jest sprawdzenie zawartości i stanu przesyłki w momencie odbioru przesyłki, w obecności kuriera lub dostawcy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu Klient wraz z kurierem/dostawcą spisują protokół odmowy przyjęcia towaru z uwagi na jego uszkodzenia.

Przesyłka:
A) Przesyłka kurierska Geis Parcel B) Przesyłka kurierska Inpost C) Paczkomaty


Metody Płatności:
A) Przelew tradycyjny.
SLAWEX 781 KORCZAK SŁAWOMIR 
nr konta: 02 1020 4913 0000 9102 0133 1891 
W tytule przelewu prosimy wpisać NUMER ZAMÓWIENIA.

B)Płatność przy odbiorze – należność będzie pobrana przez kuriera podczas dostarczenia paczki.


III. REKLAMACJE

1. Reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedającego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego dotyczącego rękojmi za wady.

2. Kupujący zgłaszając reklamację powinien czytelnie wypełnić formularz reklamacji, dołączony do przesyłki (dostępny również w wersji do wydruku pod adresem: http://www.timeforf.pl/pl/i/Reklamacje-i-wymiana-towaru/18 po czym odesłać go razem z towarem i dowodem potwierdzającym zakup (np. faktura, paragon) na adres:

SLAWEX 781 KORCZAK SŁAWOMIR CHORZELÓW 781 39-331 CHORZELÓW 
Z wyraźnym dopiskiem REKLAMACJA

3. W wypadku gdy sprzedany towar ma wadę, Kupujący może według własnego wyboru:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie gdy nie będzie możliwa naprawa,

b) może żądać wymiany wadliwego towaru na wolny od wad albo usunięcia wady (Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu ze sposobem określonym w pkt a) wymagałoby nadmiernych kosztów)


4. Kupujący ma obowiązek zapakować odsyłany towar w odpowiedni sposób zgodnie z jego właściwościami, tak aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom powstałym podczas transportu.

5. Sklep ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia spowodowane niewłaściwym lub niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem, konserwacją lub niezachowaniem wskazówek lub zaleceń producentaIV. ZWROTY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.), Kupujący ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 21 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 21 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 21  dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.;

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować slawex 781 Korczak Sławomir Chorzelów 781 bok@timeforf.pl lub 17 227 63 70 . o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), oraz odesłać towar wraz z paragonem lub fakturą vat, zapakowany w sposób, który zapobiega ewetualnym zniszczeniom towaru lub opakowania podczas transportu.

3. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Kupujący może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej (link do formularza). Jeżeli Kupujący skorzysta z tej możliwości, Sprzedający niezwłocznie prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. Skutki odstąpienia od umowy

5.1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Kupującemu zwracane są wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

5.2. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5.3. Zwracane produkty (wraz z wszystkimi gratisami w przypadku zwrotu całego zamówienia) proszę odesłać wraz z paragonem lub fakturą zakupu na adres slawex 781 Korczak Sławomir Chorzelów 781 39-331 Chorzelów , z dopiskiem ZWROT niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 21 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 21 dni.

5.4. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

5.5. Kupujący. ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy


V. DANE OSOBOWE

1. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) .
2. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do procesu realizacji zamówień przez Sklep oraz jeśli Klient wyraził osobną zgodę – w celu informowania (w formie newslettera) o nowych promocjach, produktach oraz usługach oferowanych przez sklep www.timeforf.pl
3. Klient ma prawo do swobodnego wglądu, poprawienia swoich danych, a także do żądania usunięcia ich z bazy danych.


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie ograniczają jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z poniższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego tj. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.); ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827),

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl